Tri-Pak

       Tri-Pak Diesel Booster     

Hva er miljødiesel?

I dag er all diesel såkalt miljødiesel hvilket til forveksling gir lignende utfordringer som ved etanolinnblanding i bensin. Det innebærer en reduksjon av svovelinnhold fra 50 ppm til 2 ppm, noe som gir kraftig redusert smøring til vitale drivstoffkomponenter som mate og injeksjonspumper samt innsprøytning dyser.

Tri-Pak Dieselbooster er en spesiell petrokjemisk blanding i en lett petroleumsbærer. Den er utviklet for å være blandbar i alle typer diesel.

 

Tri-Pak Diesel Booster kvalitets produkt for optimering av dieselforbrenningen.
Siden 1984 har Tri-Pak Diesel Booster vært ute på markedet. Produksjonen har under årenes løp blitt forbedret for å få optimal effekt for alle dieselsorter som eksisterer på markedet.

Hva er Tri-Pak Diesel Booster?
Diesel Booster er en spesiell petrokjemisk blanding med et lett petroleums innhold. Den er fremstilt for å være blandbar med alle typer diesel.

 • Smører og rengjør dyser og pumpe.
 • Forhøyer cetan-verdien.
 • Bedre forbrenning.
 • 60-80% lavere sotutslipp
 • Motvirker parafinering.

Hvor bruker man Tri-Pak Diesel Booster?
I alle typer og størrelser av dieselmotorer, i personbil, lastebil, tåg, skip, generatorer. kompressorer, traktor m.m.

Hvordan bruker man Tri-Pak Diesel Booster?
70ml. Diesel Booster blandes med 50 liter diesel.
Tri-Pak Diesel Booster inneholder petroleumsbærere, ekstremtrykk smøremiddel, forbrenningsøkende og korrosjonsmotvirkende aditiver.
Tri-Pak metallbehandler og Diesel Booster er en fantastisk kombinasjon som gir sikrere drift og økt levetid på motoren. Dette resulterer i lavere driftskostnader.

        Tri-Pak Bensin Booster             

Det er for lengst internasjonalt vedtatt at det skal blandes inn biodrivstoff i bensin og diesel. På sikt er det forslag om innblanding av hele 30% etanol. (biodrivstoff) For eldre bilmotorer vil dette være svært skadelig. Problemene kan fort vise seg allerede ved 5 – 10% innblanding. Dette skyldes at etanol tærer på gummikomponenter som slanger, membraner, dyse,- og innsprøytingstetninger, samt korrosjon, og oppbygging av avleiringer fra etanol i tanker, forgassere og pumper.

Pr. i dag (2017), er vanlig pumpeinnblanding i Norge på 5%. Stortinget har allerede bedt regjeringen om å vurdere en ny bensinstandard innholdende 10% etanol. Dette er dårlig nytt for bilfolket.

Her kommer Tri-Pak Bensinbooster inn.

Det motoren trenger for å fungere optimalt i en og samme flaske.

Ved tilsetning av 70ml. til hver 50 liter bensin oppnår du; (skala på flasken)

 • Oktan økning – økt forbrenning og K-beskyttelse. (reduserer soting)
 • Reduksjon av Co – Hc verdien; 60 – 80% for biler uten katalysator.
 • Reduksjon av Co – Hc verdien; 80 – 100% for biler med katalysator.
 • Reduserer drivstofforbruk.
 • Ekstrem smørebeskyttelse for ventilseter og styringer.
 • Bedret forbrenning, lavere avgasstemperaturer med 5 – 10%
 • Bly erstatning.
 • Katalysator – kompatibelt.
 • Beskytter bensinsystemet mot korrosjon og nedbryting av gummidetaljer grunnet etanolinnblanding.
 • Forlenget levetid på tennplugger.
 • Forhindrer oppbygging av belegg i forgassere og bensinsystem ved lagring.

Tri-Pak bensinbooster brukes for alle typer bensinmotorer og 2 takt og E85 Etanol drevne motorer.

 Beste smørebeskyttelse av ALLE testede tilsetninger

Økt dosering vil gi ytterlige bedret beskyttelse og forhøyd oktanverdi.

 For racing benytt 30 ml. pr. 10 liter bensin. Øker oktan med 4 enheter.

Brukes på alle typer bensinmotorer, bil, båt, MC, traktor, lastebil, snøscooter, 2 takt, motorisert verktøy, stor fordel for de som kjører cross, racing osv.