Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Finn maskinselger

Maskinselgere
Velg område
Christian Salomon Olsen
48 27 15 75
christian.olsen@entrack.no

Alexander Apeland
90 84 33 90
alexander.apeland@entrack.no

Torstein Børve
48 01 47 34
torstein@entrack.no

Torstein Børve
48 01 47 34
torstein@entrack.no

Tor Isdahl (Yanmar/Kramer)
930 36 814
tor.isdahl@entrack.no

Thomas Bakervik
46 19 06 53
thomas@entrack.no

Tor Isdahl (Yanmar/Kramer)
930 36 814
tor.isdahl@entrack.no

Harald Holte
95 19 55 70
harald@entrack.no

Hedmark/Oppland
Anders Roterud

97 69 64 26
anders.roterud@entrack.no

Hedmark
Tor Hammer
99 10 36 46
tor@entrack.no

Alf Magne Gausen
90 61 83 93
alf.gausen@entrack.no

Rolf-Eirik Ivarsson
91 10 22 51
rolf-eirik.ivarsson@entrack.no

Yanmar
Hans Christian Hagen
91 51 02 42
hchagen@entrack.no

Kramer
Tom Erik Huuse
90 06 29 84
tehuuse@entrack.no

Du kan også selvfølgelig kontakte oss på firmapost@entrack.no eller telefon 62 94 54 40 – eller du kan legge igjen informasjonen din under her så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Kontakt oss

ÅPENHETSLOVEN – REDEGJØRELSE FRA ENTRACK

 Som en ansvarlig virksomhet tar Entrack sitt samfunnsansvar på alvor. Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet på en etisk og bærekraftig måte. I samsvar med kravene i Åpenhetsloven §5, ønsker vi å gi en redegjørelse om våre praksiser og tiltak innenfor grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og ansvarlig forretningspraksis.

Entrack er en landsomfattende bedrift som selger nye Kobelco gravemaskiner, Yanmar sine maskiner, Kramer hjullastere og Ljungby hjullastere i tillegg til nye og brukte deler og utstyr til anleggsbransjen. I tillegg driver selskapet med service og reparasjonstjenester for anleggsbransjen. Selskapets hovedkontor er på Grinder i Grue kommune. Entrack AS har avdelinger i Stavanger, Lillesand, Moss, Lillehammer, Trondheim, Bergen, Førde, Åfarnes og i Ballangen. Entrack AS driver også utleie av maskiner og utstyr gjennom datterselskapet Entrack Utleie AS.

Entrack har som en del av prosjektet med Åpenhetsloven oppdatert rutiner og praksis for aktivitetsvurderinger i tråd med krav i Åpenhetsloven. I tillegg har vi blant annet gjennomgått og oppdatert plan for revisjon av leverandører basert på risikovurderinger.

Innkjøpsprosessen og risikovurderinger av leverandører er viktig i arbeidet med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Derfor har vi gjennomført tiltak for å identifisere og håndtere eventuelle risikoer knyttet til disse områdene. Vi gjennomfører jevnlige vurderinger og kontroller av våre leverandører for å sikre at de opererer i samsvar med relevante retningslinjer og standarder. Vi jobber tett med våre leverandører for å sikre at de overholder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi krever dokumentasjon som bekrefter at deres praksis er i samsvar med våre standarder, og vi vil oppfordre dem til å forbedre sin egen praksis dersom det er nødvendig. Vi legger OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv til grunn for vårt arbeid:

apenhetsloven
Åpenhetsloven 2

Basert på våre vurderinger innebærer vår virksomhet i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser på områdene grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kompetente, fornøyde og engasjerte medarbeidere er en av våre viktigste innsatsfaktorer. Entrack er kjent for å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi har konkurransedyktige betingelser i alle stillingskategorier og tilrettelegger for en god balanse av arbeidshverdagen. Bedriften har ingen restriksjoner for egne ansatte når det gjelder organisering i fagorganisasjoner. Vi er imidlertid oppmerksomme på at den største risikoen knytter seg til anskaffelse fra utenlandske leverandører. For å minimere eventuell negativ påvirkning, søker Entrack i størst mulig grad å handle fra anerkjente europeiske produsenter som er under lagt samme lovgivningen som Norge, som igjen har strenge krav og god oppfølging av sine underleverandører. Vi følger nøye med på våre leverandører og stiller krav til dokumentasjon for å sikre at de oppfyller våre standarder og retningslinjer. Som en del av arbeidet i forbindelse med Åpenhetsloven er selskapets dokument for Etiske retningslinjer for leverandører / Suppliers code of conduct oppdatert med ytterligere informasjon, krav og retningslinjer for både å dekke krav til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, men også til å dekke FNs andre prinsipper. Entrack er per nå ikke kjent med brudd på krav til menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, hverken internt eller i leverandørledd.

Vår «Policy for ansvarlig virksomhet og menneskerettigheter» er også oppdatert, vedtatt og forankret i organisasjonen. Vi har følgende retningslinjer for å sikre ansvarlig praksis:

POLICY FOR ANSVARLIG VIRKSOMHET OG MENNESKERETTIGHETER

Entrack AS med datterselskap forplikter seg til å drive virksomheten på en ansvarlig måte og respektere menneskerettighetene i all vår virksomhet. Vi legger til grunn følgende retningslinjer for å sikre ansvarlig praksis:

FNs menneskerettigheter

Vi støtter FNs menneskerettigheter og vil følge disse i all vår virksomhet. Vi erkjenner vår plikt til å respektere menneskerettighetene og bidra til å fremme og styrke menneskerettighetene i samfunnet.

Forventninger til organisasjonen og leverandører

Vi forventer at alle ansatte, datterselskap og leverandører etterlever følgende standarder:

  • Ikke diskriminere ansatte, samarbeidspartnere eller kunder på grunnlag av rase, religion, kjønn, alder, nasjonal opprinnelse eller seksuell orientering.
  • Sørge for en trygg arbeidsplass og ta ansvar for å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet.
  • Respektere arbeidstakernes rettigheter til frihet og organisering, og tilby rimelige arbeidsforhold og konkurransedyktige lønnsvilkår.
  • Beskytte miljøet og redusere vår påvirkning på klimaendringer og andre miljøproblemer.

Oppfølging av brudd på retningslinjer

Vi vil undersøke og håndtere alle rapporterte brudd på våre retningslinjer. Vi vil iverksette tiltak for å avhjelpe situasjonen, rette opp feil og hindre fremtidige brudd.

Retningslinjer for rapportering av brudd på retningslinjer

Vi oppfordrer alle interessenter, inkludert ansatte, leverandører, kunder og samfunnet for øvrig, til å rapportere brudd på våre retningslinjer. Rapportering kan gjøres til daglig leder. Vi vil behandle alle rapporter konfidensielt og håndtere dem på en seriøs og rettferdig måte.

For henvendelser relatert til Åpenhetsloven, ta kontakt på e-post: firmapost@entrack.no

Meld deg på nyhetsbrev

Av og til har vi noen skikkelige gode tilbud, og spennende produktnyheter. Vil du høre om de først? Meld deg på vårt nyhetsbrev og få de rett i postkassa!

Du er nå påmeldt!