fbpx
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

MB Crusher bryter ned kostnadene!

Skap fortjeneste og reduserer kostnader med MB Crusher!

Knus inert materiale og ha null transportkostnader

Ved havnen Conakry i Guinea trengte de å gjøre asfalteringen på området designert som kontainer terminal.

Løsningen: BF80.3 Knuseskuffe. Ved å bruke MB Crusher, kunne kunden prosessere de eksiterende klossene ned til en størrelse på 0-3 cm (1” minus). Dette kunne de så distribuere jevnt utover underlaget, som produserte en kvalitets miks mens de unngikk bryet av å bruke kjøretøy. 

Reduser avfallsvolum

På flyplassene i Tripoli og Hong Kong trengte de å resirkulere enorme mengder med materiale uten å påvirke driften ved flyplassen.

Løsningen: I begge situasjoner brukte de BF120.4 knuseskuffer. På denne måten klarte de å redusere avfallet ned til ønsket størrelse. Resultatet? Det knuste materialet ble gjenbrukt som underlag ved andre byggeplasser uten transportkostnader og utgiften av å kjøpe nye råmaterialer.

Manøvrere seg gjennom smale bakgater

Ved en havn i Dublin, Irland, trengte de å frakte en knuser til en byggeplass gjennom gamle og trange bakgater.

Løsningen var å installere en BF120.4 knuseskuffe direkte på gravemaskinen! Maskinen kom seg lett fram og kom umiddelbart i gang med å fjerne og hente frem avfall. Materialet videre gjenbrukt i byggingen av ett nytt 8 etasjers kompleks. I tillegg til at det ikke lenger ble noen utgift på avfallsmateriale – ble materialet som ble gjenvunnet en kilde for inntekt!

Jobb nøyaktig for å redusere bortkastede resurser

Ved en import havn i Japan trengte de å forsterke barrierer for å unngå stormflo.

Løsningen: Takket være presisjonen til MB-R800 trommelfreser kunne de fjerne betongoverlaget for å sikre at det nye belegget festet seg ordentlig til den gamle overflaten. Med denne metoden forsikret de seg om at barrieren ble vannsikker, stabil og det overflødige vannet kunne dreneres eksternt.

Informasjon hentet fra MB Crusher.