Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Hvor allsidig er din traktorgraver, hjullaster eller kompaktlaster?

Nå kan du ikke bare grave, laste, sortere, rydde, dose og løfte, men også knuse og sikte med din traktorgraver, hjullaster eller kompaktlaster – hvordan? Ved å feste en MB Crusher til din maskin.

Hvordan sparer du?

  • Ingen flere utgifter på frakt
  • Eliminer behovet for oppbevaring og utgifter på utfylling.
  • Billigere drift. En person alene kan få all knusingen unnagjort i løpet av minutter.

Produser dine egne masser

Uten MB Crusher: Denne Manitou traktorgraveren ble brukt til å laste elvestein over til en lastebil for å videre bli fraktet til et knuseverk for å knuses ned til bærelag. Dette medførte store fraktkostnader.

Med MB Crusher: Ved å feste en MB – L160 til lasteren sin, eliminerte de behovet for transport. Elvesteinen ble knust på stedet og takket være en MB kjeft knuser som tilbyr alle ønskelige størrelser på stedet, ble det knust ned til en størrelse på 30 – 40 mm til bærelag for veidekke, og til 20 mm i forberedelse for betong.

De har nå anskaffet seg store fortjenestemarginer!        

50% spart på anskaffelseskostnader

Uten MB Crusher: En JCB 4CX traktorgraver ble valgt til rivningsarbeidet av en bygning. Det var en kostbar prosess å flytte avfallet til et deponi, og i tillegg måtte kjøpe aggregater for å få jobben gjort.

Med MB Crusher: Ved å ta i bruk en MB–L200 kunne de prosessere all den forsterkede betongen på stedet. Ved gjenbruke det prosesserte materialet til fyllmasse for den nye bebyggelsen sparte de opp til 50% av kostnadene på fyllingsmateriale. Med en MB Crusher, kan man i tillegg nå de vanskeligste steder siden de kommer festet til hjullasteren. På denne måten når man de mest utilgjengelige steder, også de med vanskelig tilgang til vanlig knuser utstyr.

De har nå flere midler tilgjengelig.

Transformer utgravningsmateriale

Uten MB Crusher: En Bobcat minigraver gravde opp grus og stein. Det utgravde materialet, slik det var, representerte avfall som kom til å koste stort å kvitte seg med. Så de bestemte seg for å ta nytte av materialet.

Med MB Crusher: En Bobcat S770 ble tatt i bruk på stedet som en kompakt, effektiv og rimelig resirkuleringsstasjon. De festet på en MB Crusher MB-L160 kjeftknuser, og ved å fylle på ved hjelp av en kompakt gravemaskin skapte de en kosteffektiv og mobil resirkuleringsstasjon.

De har nå et mobilt resirkuleringssenter. 

Informasjon hentet fra MB Crusher

Finn maskinselger

Maskinselgere
Velg område
Christian Salomon Olsen
48 27 15 75
christian.olsen@entrack.no

Alexander Apeland
90 84 33 90
alexander.apeland@entrack.no

Torstein Børve
48 01 47 34
torstein@entrack.no

Torstein Børve
48 01 47 34
torstein@entrack.no

Tor Isdahl (Yanmar/Kramer)
930 36 814
tor.isdahl@entrack.no

Thomas Bakervik
46 19 06 53
thomas@entrack.no

Tor Isdahl (Yanmar/Kramer)
930 36 814
tor.isdahl@entrack.no

Harald Holte
95 19 55 70
harald@entrack.no

Hedmark/Oppland
Anders Roterud

97 69 64 26
anders.roterud@entrack.no

Hedmark
Tor Hammer
99 10 36 46
tor@entrack.no

Alf Magne Gausen
90 61 83 93
alf.gausen@entrack.no

Rolf-Eirik Ivarsson
91 10 22 51
rolf-eirik.ivarsson@entrack.no

Yanmar
Hans Christian Hagen
91 51 02 42
hchagen@entrack.no

Kramer
Tom Erik Huuse
90 06 29 84
tehuuse@entrack.no

Du kan også selvfølgelig kontakte oss på firmapost@entrack.no eller telefon 62 94 54 40 – eller du kan legge igjen informasjonen din under her så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Kontakt oss