Tammer Diesel OY

Tammer Diesel Oy er i dag Skandinavias største motor overhaler. Selskapets hoved sysselsetting er overhaling av diesel og bensinmotorer, samt komponenter (veivakslinger, topplokk, dieselrustning m. m). Motorene leveres heloverhalt med (1) års garanti, og i mange ulike varianter, f.eks. for lastebiler, busser, anleggsmaskiner, marine og personbiler.

Tammer Diesel Oy startet sin virksomhet i 1954, og har skaffet seg bred fagkompetanse og erfaring i årenes løp. I dag har selskapet 6 filialer i Finland. Tammer Diesel’s produkter omsettes forøvrig av private forhandlere og service-stasjoner over hele Skandinavia. Tammer Diesel Oy’s årsomsetning er pr. i dag ca. 60 mill NOK. Selskapet sysselsetter ca. 75 personer og eksporterer sine produkter til over 10 ulike land.

Tammer Diesel Oy driver med mer enn bare overhaling av motorer, f.eks. egne utsalg for reservedeler, verktøy og industrikomponenter importert direkte fra samme fabrikk som originalforhandleren. De tilbyr velkjente merkeprodukter til både private og næringsdrivende.

Ved fabrikken foretar vi også reparasjon og totaloverhaling av motortyper som ikke er nevn i listen, f.eks.

  • Catepillar
  • Cummings
  • GM
  • Komatsu
  • m.m