Personvernerklæring

Ved å besøke entrack.no innhentes det ikke informasjon fra brukeren. Entrack driver ikke tilpasset markedsføring basert på personopplysninger fra besøkende på entrack.no

Personopplysninger er informasjon som kan identifisere deg som person, for eksempel en e‐ postadresse, gateadresse, telefonnummer eller lignende. Behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene kundene våre.

Når Entrack AS bestemmer formålet med og behandlingen av dine personopplysninger er Entrack AS å anse som behandlingsansvarlig. Dette inkluderer scenarier der Entrack AS samler inn personopplysninger i sammenheng med at du er jobbsøker, kontaktperson for en Kunde eller mulig Kunde eller når du er en bruker av våre tjenester.

Om kundekontakter og brukere

For å håndtere våre kunderelasjoner generelt, og for å oppfylle konkrete forpliktelser overfor kunder i henhold til tjenesteavtaler, trenger Entrack AS å behandle personopplysninger om deg i din rolle som kundekontakt eller bruker av en tjeneste. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er:
a) Gjennomføre salgs‐ og kontrakts prosesser med Kunder og mulige Kunder
b) Gi Kunder og mulige Kunder tilbud om produkter og tjenester
c) Utføre leveranser i samsvar med avtaler som er inngått med deg eller Kunder d) Tilby støtte til brukere av våre produkter og tjenester
Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i henhold til de ovenfor angitte formålene i bokstav a) til d) er i hovedsak at Entrack AS mener å ha en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger til disse formålene fra et forretningsmessig perspektiv, og fordi vi mener at dette ikke utgjør et inngrep i din rett til et personvern

Om jobbsøkere
Dersom du er jobbsøker behandler vi dine personopplysninger for å vurdere din mulighet og potensiale for å bli ansatt i Entrack AS. Det juridiske grunnlaget for slik behandling er ditt samtykke.
Prosessen for håndtering av personopplysninger for interne:
Personer som er arbeidssøkende og ansatt hos Entrack får sine personopplysninger håndtert av et begrenset antall personer i selskapets administrasjon og lønnsavdeling. Alle opplysninger oppbevares i passordbeskyttede elektroniske programmer eller i safe hvor nøkkel kun disponeres av økonomisjef.
Entrack ser på en jobbsøknad eller signert arbeidsavtale som samtykke til oppbevaring av informasjon til det formål å registrere personopplysninger for å oppfyll lovpålagte krav som naturlig følger ved et ansettelsesforhold.
Entrack AS oppbevarer ikke personopplysninger om personer som ikke lenger er ansatt, eller som ikke lenger er aktuelle for en stilling hos selskapet. Alle personer som omtales her kan kontakte lønn eller økonomi for å få en oversikt over de personopplysninger Entrack AS har registrert i sine systemer. Den ansatte kan be om en fullstendig gjennomgang for å bli orientert om omfang, hvor, hvordan og hvorfor opplysningene oppbevares.
Personlige opplysninger deles ikke med andre enn de som er berettiget til å ha tilgang til relevante opplysninger i lys av egen stillingsinstruks.

Om besøkende
For å overvåke tilgangen til våre lokaler behandler vi personopplysninger om besøkende. Behandlingen er basert på vår berettigede interesse til å beskytte våre forretningshemmeligheter, ansatte, lokaler og deg som besøkende. Du vil bli informert om kameraovervåkning ved besøk i våre
lokaler.

Hvordan vi samler inn dine personopplysninger
Generelt samler Entrack AS inn personopplysninger direkte fra deg eller andre personer som er tilknyttet Kunden. Disse personene kan være en leder eller kollega. Dersom Kunden du jobber for kjøper Entrack AS produkter eller tjenester via en av Entrack AS partnere kan vi samle inn opplysninger om deg fra vår partner.

Prosessen for håndtering av personopplysninger for eksterne:
Sett bort fra offentlig kontaktinformasjon som brukes til å kontakte potensielle kunder og leverandører, innhenter selskapet kun opplysninger fra kunder og leverandører direkte fra kjøper/selger. Informasjonen brukes utelukkende til det formål å kunne gjennomføre kjøp og salg. Innhentet informasjon er i vår organisasjon tilgjengelig for de ansatte som er aktive i en kjøps- eller salgsprosess, sikret i passordbeskyttede elektroniske verktøy.

Pikseltagger fra Facebook
Facebook Remarketing: Facebook pikseltagger innebærer at det plasserer en informasjonkapsel på datamaskinen din som kan sende et varsel til Facebook for å orientere Facebook om at du har vært inne på den nettsiden som Facebook pixeltaggen er knyttet til. Denne teknologien kan i teorien anvendes til å eksponere deg for Entrack AS i din Facebook “feed”. Bruk personverninnstillingene dine på Facebook for å begrense eksponeringen for slik markedsføring.

Den typen personopplysninger som Entrack AS behandler om deg kan være:

‐Grunnleggende kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnr og e‐post

‐Demografisk informasjon som fødselsdato, alder og kjønn

‐Jobbinformasjon som arbeidsgiver, tittel, stilling, samt faglige preferanser

‐Tilbakemeldinger, kommentarer eller spørsmål fra deg om Entrack AS eller våre produkter

‐Økonomisk informasjon som f.eks kredittinformasjon, fakturaadresse etc

‐Andre personopplysninger i din profil som du fritt har oppgitt på tredjeparts sosiale nettverk

‐Som behandlingsansvarlig behandler ikke Entrack AS sensitive personopplysninger om deg

Hva er dine rettigheter

Grunnleggende rettigheter
Du har rett til innsyn i dine personopplysninger og kan be om en oversikt over de personopplysningene vi lagrer om deg. Du kan også ha rett til å ta med deg dine personopplysninger fra en virksomhet til en annen (dataportabilitet). Du har også rett til å be om at Entrack AS korrigerer
feil i dine personopplysninger.

Videre har du rett til å be om sletting av personopplysninger og til å begrense eller motsette deg
behandling av dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen eller andre tjenestespesifikke vilkår.

Bruk e‐postadressen firmapost@entrack.no for å ta kontakt med oss angående punktene i dette avsnittet.

Du har også rett til å sende inn en klage til datatilsynet vedrørende vår behandling av personopplysningene dine.

Hvordan beskytter og lagrer Entrack AS dine personopplysninger:

Entrack AS tar den tilliten du og Kunder viser oss på alvor. Entrack AS er opptatt av å hindre uautorisert tilgang til og videreformidling av personopplysninger. Entrack AS skal sørge for at de personopplysningene vi behandler behandles konfidensielt, vi skal opprettholde integriteten til personopplysningene, samt sikre at de er tilgjengelige i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Som en del av våre forpliktelser benytter vi tilstrekkelige organisatoriske, tekniske og fysiske prosedyrer og tiltak for å beskytte personopplysninger vi behandler, sett i lys av hvilken type informasjon og hvilken risiko du og våre Kunder utsettes for ved et eventuelt avvik. Vi tror på å bygge en sterk bedriftskultur der respekt for og bevissthet rundt personvern blant våre ansatte er grunnleggende for å sikre lovlig behandling og beskyttelse av personopplysninger og data.
Fysisk tiltak:
Lokalene er beskyttet med videoovervåkningssystemer. Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger
Entrack AS behandler bare dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet som kommuniseres til deg eller Kunden i forbindelse med innsamlingen av personopplysningene, samtidig som vi tar hensyn til vårt behov for å kunne svare på spørsmål fra deg eller Kunden, løse tvister, samt overholde juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover. Dette betyr at Entrack AS kan beholde dine personopplysninger i en rimelig periode etter din og vår Kundes siste samhandling med oss.

Når personopplysningene vi har samlet inn ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet bak at de ble samlet inn, sletter vi dem. Vi kan behandle data for statistiske formål, men i slike tilfeller vil data bli pseudonymisert eller anonymisert, da personopplysninger ikke er interessante i denne
sammenheng.

Endringer i denne erklæringen
Dersom vi endrer personvernerklæringen legger vi ut den reviderte utgaven her med en oppdatert revisjons dato. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen jevnlig. Dersom vi gjør vesentlige endringer i personvernerklæringen vår som vesentlig endrer vår personvernpraksis, kan vi også varsle deg på annen måte, for eksempel ved å sende ut en e‐post eller legge inn et varsel på selskapets nettsider og/eller sosiale medier, før endringene trer i kraft.
Den siste oppdateringen av denne personvernerklæringen ble gjort 17.09.2018