International Bulldozer

Type TD 18  –  Serie nr. 28193  –    År: 1952

  • Kom til Norge som Marshall-hjelp
  • Kjøpt av ing. Thor Furuholmen 05.07.1952
  • Brukt på mange kraftanlegg i Norge

Siste eier/bruker:
Dozerdrift AS v/Arnt Jacobsen, Numedal

Restaurert av:
Entrack AS
Tidligere Entrack Norge AS (vinteren 2000)